Fiscale voordelen van E-learning in jouw bedrijf

Overweeg je E-learning in te zetten binnen jouw bedrijf, dan is het goed te weten dat dit ook nog fiscale voordelen met zich meebrengt. We hebben de informatie hier samengevat.


Uit het Handboek Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst (§ 20.1.4)

Studie en opleiding

Volgt uw werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij (meer) inkomen uit werk en woning kan verwerven? Dan zijn uw vergoedingen en verstrekkingen hiervoor onbelast. Er zijn 3 voorwaarden voor vrijstelling:

  • De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
  • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
  • U hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.
  • Het gaat hier met name om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek.

Envelop BelastingdienstDe vrijstelling is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde omstandigheden moet terugbetalen, bijvoorbeeld als hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt. Gratificaties of premies die u aan de werknemer toekent bij afronding van zijn studie of opleiding, horen echter wel tot het loon, ook al is de hoogte ervan afgestemd op de hoogte van de studiekosten.

Vergoedingen en verstrekkingen voor bepaalde studiekosten in verband met het vervullen van de huidige dienstbetrekking zijn ook onbelast.

Bron: Bibliotheek Belastingdienst


Beroepsmatige scholingen

Worden met een scholing bestaande kennis en vaardigheden op peil gehouden, dan zijn deze kosten volledig aftrekbaar van de winst.

“Het ‘op peil houden’ van bestaande kennis omvat ook het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en inzichten, het opfrissen van uw vak, het moderniseren van uw kennis, en ook het voorkomen dat uw vakontwikkeling achteruit gaat.”

Neem eventueel contact op met de boekhouder of accountant om deze regeling zo effectief mogelijk toe te passen.


Persoonlijke ontwikkeling

Kosten die gemaakt worden om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, ook al zijn ze gericht op het beroep, behoren niet tot de kosten van de onderneming.

Voor deze kosten gelden dezelfde bepalingen als voor de kosten van scholingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Dit is echter een minder gunstige aftrekmogelijkheid.