Onze Algemene Voorwaarden

Via deze pagina kun je onze Algemene Voorwaarden downloaden en inzien.
Een programma om het PDF formaat te lezen is vrijelijk verkrijgbaar op het internet.
Een kopie per post sturen wij eventueel graag toe.